TEAMG คว้าโปรเจกต์ใหญ่รัฐ 9 โครงการ หนุน Backlog แตะ 4 พันล้านบาท

March 22, 2022 0 Comments

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ประกาศคว้างานใหม่เพิ่ม 9 โปรเจกต์ภาครัฐ ช่วง 3 เดือนแรกปี 65 มูลค่ารวม 409 ล้านบาท รับอุตสาหกรรมงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานเริ่มเดินหน้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หนุน Backlog มุ่งสู่ 4 พันล้านบาท ดันผลงานปี 65 เติบโตตามแผนอย่างยั่งยืน

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ในฐานะผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เปิดเผยว่า บริษัทฯ รับงานใหม่จากทั้งภาครัฐ จำนวน 9 โครงการ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 มูลค่ารวม 409 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท และบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE; บริษัทย่อยของบริษัท)

2.โครงการควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท

3.โครงการควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SV-901 ของการประปานครหลวง โดยบริษัท

4.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระ ของกรมชลประทาน โดยบริษัท และบริษัท GFE

5.โครงการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ของกรมชลประทาน โดยบริษัท GFE

6.ที่ปรึกษาประจำสำนักสำรวจและออกแบบ (In House) เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม ปี 2565 ของกรมทางหลวง โดยบริษัท และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (TLT; บริษัทร่วมของบริษัท)

7.โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3267 ช่วง อ่างทอง ต.บางโขมด ของกรมทางหลวง โดยบริษัท และบริษัท TLT

8.โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ช่วง อุตรดิตถ์-ภูดู่ ตอนแยกป่าขนุน-แยกสักใหญ่ ของกรมทางหลวง โดยบริษัท GFE

และ 9.ที่ปรึกษาและควบคุมงานงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) พื้นที่สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต รวม 12 แห่ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

การได้รับงานใหม่ครั้งนี้ช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีงานที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นการขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ โดย TEAMG ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตามที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อเพิ่มศักยภาพรายได้และกำไร สนับสนุนให้งานในมือ (Backlog) มุ่งสู่ 4 พันล้านบาท ช่วยผลักดันผลงานทั้งปีเติบโตตามเป้าหมายอย่างแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

“TEAMG ที่มีจุดเด่นในความเชี่ยวชาญด้านงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้างานประมูลทั้งภาครัฐและเอกชนได้ต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าปีนี้บริษัทฯ จะมีโอกาสขยายธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศและสามารถสร้างการเติบโตในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง” ดร.อภิชาติ กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket