“ฝรั่งเศส-ไทย” ผลักดันความร่วมมือบนหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว

November 29, 2021 0 Comments

ฝรั่งเศส-ไทย เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข โดยใช้หลักการด้านสุขภาพหนึ่งเดียวผ่านบทเรียนจากการระบาดโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติบันทึกเทปกล่าวเปิดงานประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวระดับสูง ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติบันทึกเทปกล่าวปิดการประชุม และมอบหมายให้นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน

งานประชุมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมพูลแมน พันวา บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างผู้นำทางภาครัฐ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

 

เพื่อนำไปปรับใช้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในสังคม เกี่ยวกับการนำหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายอนุทิน กล่าวว่า การระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ซึ่งส่งผลกระทบ ทั้งต่อความปลอดภัยของมนุษย์และด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา ส่งผลให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health เพื่อประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค การร่วมมือกันเพื่อผลักดันนโยบายในการป้องกันโรคสัตว์สู่คน จึงต้องมีการริเริ่มในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากโรคสามารถแพร่ระบาดและกระจายเป็นวงกว้าง

นายตีแยรี มาตู
ด้านนายตีแยรี มาตู ขอบคุณรัฐบาลไทย และชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมผลักดันแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)” โดยเชิญประเทศไทยให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อเสริมสร้างสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

โอกาสนี้ ทั้งสองประเทศยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในแง่มุมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงมุมมองระดับโลกต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกัน ทั้งนี้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย กับประเทศฝรั่งเศสโดยใช้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียว เป็นกุญแจหลักสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดจากสัตว์สู่คนนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความยั่งยืน ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน.

ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย