ธ.ก.ส.แนะใช้สลาก-เงินฝากค้ำประกันเงินกู้ อนุมัติเร็ว-ดอกเบี้ยต่ำ

January 11, 2022 0 Comments

ธ.ก.ส. ชวนใช้เงินฝากและสลากออมทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อได้สูงสุดร้อยละ 90 ชี้กู้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ผู้ฝากไม่ต้องเสียสิทธิการถูกรางวัลหรือเงื่อนไขการถอนเงินฝากก่อนกำหนด พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้เป็นประกัน +2 หรือ MRR -2.75 ต่อปี

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งบางช่วงเวลาหลายท่านอาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้เร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเสริมสภาพคล่องในการลงทุนต่างๆ แต่กังวลหรือติดขัดในเรื่องของการขอสินเชื่อ ซึ่งมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการพิจารณา ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการสินเชื่อที่สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเลือกใช้เงินฝาก และ/หรือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ยินยอมใช้เงินฝากของตนเองมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยสามารถกู้ได้ถึงร้อยละ 90 ของยอดเงินฝาก

สำหรับเงื่อนไข กรณีใช้บัญชีเงินฝาก ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้เป็นประกันบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี และกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย MRR -2.75 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)

“การกู้เงินโดยใช้เงินฝากเป็นหลักประกันจะทำให้ลูกค้าสามารถฝากเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องถอนเงินฝากออกมา ทำให้ลูกค้าไม่เสียสิทธิที่ได้รับจากเงินฝากกรณีถอนก่อนครบกำหนด ส่วนผู้ถือสลากยังคงมีสิทธิตรวจลุ้นรับรางวัลและรับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ”